Visselblåsarpolicy

Syfte med Visselblåsarfunktion

För oss på Nikab är det av största vikt att alla behandlas på ett korrekt sätt och att alla ges samma förutsättningar. Vi har tydliga uppförandekoder och värderingar. Om du trots detta upplever eller känner till allvarliga missförhållanden på någon av våra arbetsplatser kan du anmäla detta till din närmaste chef, VD eller via denna visselblåsarfunktion.

Denna visselblåsarfunktion gör det möjligt för en bred krets av personer att kunna anmäla allvarliga missförhållanden och samtidigt skyddas mot repressalier. Alla anställda, tidigare anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter har möjlighet att anmäla allvarliga missförhållanden av allmänintresse (ekonomisk brottslighet, mutbrott, utnyttjande av ställning, korruption, miljöbrott eller stora säkerhetsrisker).

Anmälan

Visselblåsarlarmet hanteras av särskilt utsedda personer som är oberoende och självständiga. Din anmälan kommer att hanteras av dessa personer och din identitet kommer att hållas anonym om du önskar. Vill du vara helt anonym väljer du att inte fylla i din e-postadress, men då kan ingen återkoppling i ärendet ske.