Sponsring

Win-win för ett mer inkluderande samhälle

Låt oss teama upp

Låt oss teama upp

Vi brinner för att stödja, uppmuntra och utveckla människors delaktighet i samhället – inte minst barn och ungdomars. Att sänka trösklarna och möjliggöra för fler att hitta hem i en sport, hobby eller fritidsaktivitet. Både genom direkt finansiellt stöd, men också genom att öppna dörren för nya upplevelser.

Nikab sponsrar både stora och små föreningar, evenemang, kulturevent och andra aktiviteter. I nuläget är vi sponsorer åt Piteå Discgolf, Starloppet och Infjärdens Racing, men vi är alltid öppna för att stötta fler initiativ så länge det går i linje med vad vi står för. Vi sponsrar inte verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.

Vi hanterar sponsringsansökningar fyra gånger per år: 1 januari, 1 mars, 1 juni och 1 september. Skicka din ansökan till info@nikab.nu med följande information:

  • Förenings namn
  • Kontaktuppgifter till ansvarig
  • Kort beskrivning av verksamheten
  • Vilken typ av exponering av vårt varumärke erbjuder ni oss?
  • Önskad summa
Nikab - Lugn vi är påväg