Sponsring

Win-win för ett mer inkluderande samhälle

Låt oss teama upp

Låt oss teama upp

Vi brinner för att stödja, uppmuntra och utveckla människors delaktighet i samhället – inte minst barn och ungdomars. Att sänka trösklarna och möjliggöra för fler att hitta hem i en sport, hobby eller fritidsaktivitet. Både genom direkt finansiellt stöd, men också genom att öppna dörren för nya upplevelser.

Nikab sponsrar både stora och små föreningar, evenemang, kulturevent och andra aktiviteter. Vi sponsrar inte verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.

Vi hanterar sponsringsansökningar fyra gånger per år: 1 januari, 1 mars, 1 juni och 1 september. Skicka din ansökan till ida@nikab.nu med följande information:

  • Förenings namn
  • Kontaktuppgifter till ansvarig
  • Kort beskrivning av verksamheten
  • Vilken typ av exponering av vårt varumärke erbjuder ni oss?
  • Önskad summa
Nikab - Lugn vi är påväg