Industrirör

Vi utför alla slags rörinstallationer inom reningsverk, pappersmassa, gas, gruvindustri och övrig industriell verksamhet. Företaget och personalen har erforderliga licenser. Vi åtar oss projekt på löpande räkning alternativt fastpris