Sponsring

Vi brinner för att stödja, uppmuntra och utveckla ungdomars deltagande i de samhällen där vi verkar. I vår sponsring vill vi främja vårt varumärke, i och med det så ska NIKAB ha rätten att använda mottagarens namn för att tillkännage sponsringen, samt att mottagaren ska gör sponsringen känd på lämpligt vis, allt i samråd med varandra.

 

NIKAB sponsrar både stora och små föreningar, evenemang, kulturevent och andra händelser. Vi sponsrar inte verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.

 

Vi hanterar ansökningar fyra gånger per år 1 januari, 1 mars, 1 juni och 1 september. Ni får svar på er ansökan via e-post, 10 arbetsdagar efter dessa datum. Prövning sker endast av ansökningar som mejlats till ida@nikab.nu och som innehåller nedanstående information:

 

  • Förenings namn
  • Kontaktuppgifter till ansvarig
  • Kort beskrivning av verksamheten
  • Vilken typ av exponering av vårt varumärke erbjuder ni oss?
  • Önskad summa

 

Lycka till!